Month: December 2022

เล่าเรื่องเหล้า Jack Daniel’s Bottled InBond

Jack Daniel’s Bottled InBond Tennessee 100 Proof Jack Daniel’s Tennessee sour mash whisky bottled-in-bond เป็นเหล้าที่แต่เดิมนั้นได้ถูกวางจำหน่ายที่ตลาดค้าขายเหล้าให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งยังเป็นเหล้าที่มีการรังสรรค์โดยใช้แนวคิดในการรำลึกอดีตในช่วงสมัยปี 1897 ซึ่งเป็นช่วงสมัยที่เหล้ายี่ห้อนี้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก โดยเหล้าชนิดนี้เป็นเหล้าที่มีกลิ่นในช่วงแรกเป็นกลิ่นที่มีความหวานและความแห้งพอสมควร โดยกลิ่นที่เข้าจมูกมาจะเป็นกลิ่นที่บางเบาของคาราเมล…